ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhà nước được hình thành trên cơ sở nào? 

  • A. Phân chia giai cấp, phân chia xã hội, trị thủy
  • B. Trị thủy, quản lí xã hội, chống ngoại xâm
  • C. Chống ngoại xâm, quản lí xã hội
  • D. Trị thủy, quản lí xã hội, phân chia giai cấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 16243

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF