YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 36 SBT Lịch sử 10 Bài 8

Bài tập 4 trang 36 SBT Lịch sử 10 Bài 8

Hãy chứng minh: Từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII là giai đoạn phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á vì:
    • Kinh tế, cung cấp một lượng lớn lúa gạo, sản phẩm thủ công (vải đồ sứ, chế phẩm kim khí …), nhiều nước trên Thế giới đến buôn bán.
    • Chính trị, tổ chức bộ máy chặt chẽ kiện toàn từ Trung ương đến địa phương.
    • Văn hóa, các dân tộc Đông Nam Á xây dựng được một nền văn hóa riêng của mình với những nét độc đáo.

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 36 SBT Lịch sử 10 Bài 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON