YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 36 SBT Lịch sử 10 Bài 8

Bài tập 3 trang 36 SBT Lịch sử 10 Bài 8

Hãy hoàn thành bảng hệ thống sau về các giai đoạn phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ khi hình thành đến thế kỉ XIX.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Khoảng 10 thế kỉ đầu công nguyên

 • Đặc điểm nổi bật: Hình thành các quốc gia cổ
 • Tên các quốc gia tiêu biểu: Âu Lạc, Champa, Phù Nam, Chân Lạp

Từ thế kỷ VII đến X

 • Đặc điểm nổi bật: Đã hình thành một số quốc gia phong kiến dân tộc
 • Tên các quốc gia tiêu biểu: 
  • Vương quốc Campuchia của người Khơ me
  • Vương quốc của người Môn và người Miến ở hạ lưu sông Mê Nam
  • Vương quốc của người Inđônêxia ở Xumatra và Giava,...

Từ thế kỷ X đền XVIII

 • Đặc điểm nổi bật: Thời kì phát triển, thịnh đạt
 • Tên các quốc gia tiêu biểu: Vương triều Mô-giô-pa-hít, Đại Việt, Champa, Campuchia, Paga, Su-khô-thay, Lan Xang

Sau thế kỷ XVIII

 • Đặc điểm nổi bật: Giai đoạn suy thoái
 • Tên các quốc gia tiêu biểu: Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á

Từ giữa thế kỉ XIX

 • Đặc điểm nổi bật: Bị biến thành thuộc địa của các nước thực dân
 • Tên các quốc gia tiêu biểu: Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 36 SBT Lịch sử 10 Bài 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON