ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 68 SGK Lịch sử 10

Giải bài 2 tr 68 sách GK Sử lớp 10

Vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển kinh tế của xã hội loài người (đến thời trung đại).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Biểu đồ thời gian cho sự phát triển kinh tế của xã hội loài người (đến thời trung đại): 

Thời nguyên thủy                                                  Thời cổ đại                                                Thời trung đại

\(\xrightarrow[ \ ]{ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ }\)

4 triệu năm cách ngày nay                    3500 năm TCN       Thế kỉ VIII - VII TCN                Thế kỉ III        Thế kỉ V

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 68 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1