AMBIENT
UREKA

Bài tập 1 trang 68 SGK Lịch sử 10

Giải bài 1 tr 68 sách GK Sử lớp 10

Nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người (đến thời trung đại).

Nội dung

Thời nguyên thuỷ

Thời cổ đại

Thời trung đại

Phương

Đỏng

Phương

tây

Phương

Đông

Phương

Tây

Thời gian

4 triệu năm cách ngày nay

3.500 năm TCN

Thế kỉ VIII - VII TCN

Từ thể kỉ III TCN đến thế kỉ XIX

Từ thế kỉ V đến thế kỉ XVI

Kinh

tế

Công

cụ

Đá

Đồng và

sắt

Đồng và

sắt

Sát

Sắt

Phương

thức

Hái lượm, săn bắt —» săn bắn, hái lượm -> trồng trọt, chăn nuôi

Nông

nghiệp

Thủ công nghiệp và thương nghiệp

Nông

nghiệp, thủ

công

nghiệp,

thương

nghiệp

Nông

nghiệp,

thủ công

nghiệp,

thương

nghiệp

Xã-hội

Công xã nguyên thuỷ:

- Công bằng, bình đẳng

- Không có giai cấp

Xã hội có giai cấp :

- Quý tộc

- Nông dân công xã

Chế độ chiếm hữu nô lệ :

- Chủ nô -Nô lệ

Hai giai cấp chính : địa chủ và nông dân

Hai giai cấp chính : lãnh chúa và nông nô

Chính trị

Không có nhà nước

- Bầy người nguyên thuỷ

- Thị tộc, bộ lạc dân chủ nguyên thuỷ

Nhà nước

chuyên

chế

Nhà nước dân chủ cổ đại

Nhà nước phong kiến tập quyền

Nhà nước phong kiến phân quyền -phong kiến tập quyển

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 68 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF