YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 82 SGK Lịch sử 10

Giải bài 1 tr 82 sách GK Sử lớp 10

Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Dựa vào mục 1 trong phần Kiến thức cơ bản đế trình bày những ý cơ bản sau:

  • Chính trị: chia nước ta thành quận, huyện để cai trị, toàn bộ quyền hành đều thuộc về người Hán.
  • Kinh tế: ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân ta bằng nhiều hình thức.
  • Văn hoá: truyền bá Nho giáo và chữ Hán, bắt nhân dân ta theo phong tục cùa người Hán.

⇒ Những mục đích đó nhằm mục đích xoá tên nước ta, biến nước ta thành các đơn vị hành chính của Trung Quốc. Bóc lột, vơ vét các nguồn lợi về kinh tế của nước ta để phục vụ cho chính quốc. Thực hiện đồng hoá đối với nhân dân ta, biến dân tộc ta trở thành một bộ phận của người Hán

-- Mod Lịch Sử 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 82 SGK Lịch sử 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON