ON
YOMEDIA

Linh Morela Linh's Profile

Linh Morela Linh

Linh Morela Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 10
Điểm 46
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

 • Linh Morela Linh đã trả lời trong câu hỏi: Trong các câu sau câu nào không đúng? Cách đây 4 tuần

  a) Sai (Không đúng). Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

  b. Sai (Không đúng). Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng hoặc hoặc Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng.

 • TH1: Vật a nhiễm điện âm

  Vật a nhiễm điện dương

  Mà vật a đẩy vật b

  => Vật b nhiễm điện dương

  Vì các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau

  Vật b nhiễm điện dương (chứng minh trên)

  Mà vật b hút vật c

  => Vật c nhiễm điện âm

  Vì các vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau

  Vậy vật b nhiễm điện dương; vật c nhiễm điện âm

  TH2: Vật a nhiễm điện âm

  Vật a nhiễm điện âm

  Mà vật a đẩy vật b

  => Vật b nhiễn điện âm

  Vì các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau

  Vật b nhiễm điện âm (chứng minh trên)

  Mà vật b hút vật c

  => Vật c nhiễm điện dương

  Vì các vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau

  Vậy vật b nhiễm điện âm; vật c nhiễm điện dương

  Đáp số:

  + TH1: Vật b nhiễm điện dương; vật c nhiễm điện âm

  + TH2 : Vật b nhiễm điện âm; vật c nhiễm điện dương

 • Linh Morela Linh đã trả lời trong câu hỏi: Để xác định ống nhôm này có bị nhiễm điện không? Cách đây 4 tuần

  1. Để kiểm tra thanh nhôm đó có nhiễm điện khi gặp thanh nhựa nhiễm điện âm không ?

  Đầu tiên, ta để thanh nhựa bị nhiễm điện âm đó gần thanh nhôm thì sẽ xảy ra 1 trong 3 trường hợp:

  + Thanh nhôm bị thanh nhựa hút hoặc thanh nhựa bị thanh nhôm hút thì chứng tỏ thanh nhôm đó nhiễm điện dương vì các vật nhiễm điện khác loại sẽ hút nhau

  + Thanh nhôm đẩy thanh nhựa hoặc thanh nhựa đẩy thanh nhôm thì chứng tỏ được rằng thanh nhôm đó bị nhiễm điện âm cùng loại với thanh nhựa vì các vật nhiễm điện cùng loại sẽ đẩy nhau.

  + Thanh nhôm và thanh nhựa không có phản ứng gì, tức là thanh nhôm không bị nhiễm điện gì hết vì vật không bị nhiễm điện không thể hút nhau hoặc đẩy nhau và không bị phản ứng gì hết với vật bị nhiễm điện.

  2. Để kiểm tra thanh nhôm đó có bị nhiễm điện khi gặp thanh thủy tinh nhiễm điện dương không ?

  Đầu tiên, ta lấy thanh thủy tinh nhiễm điện dương đó gần thanh nhôm thì sẽ xảy ra 1 trong 3 trường hợp:

  + Thanh thủy tinh hút thanh nhôm hay thanh nhôm hút thanh thủy tinh thì chứng tỏ được rằng thanh nhôm nhiễm điện âm vì các vật nhiễm điện khác loại thì hút nhau.

  + Thanh thủy tinh đẩy thanh nhôm hay thanh nhôm đẩy thanh thủy tinh thì chứng tỏ được rằng thanh nhôm nhiễm điện dương cùng lại với thanh thủy tinh vì các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau.

  + Thanh thủy tinh và thanh nhôm không có phản ứng gì, tức là thanh nhôm không vị nhiễm điện gì hết vì vật không bị nhiễm điện không thể hút nhau hoặc đẩu nhau và không bị phản ứng gì hết với vật bị nhiễm điện.

 • Linh Morela Linh đã trả lời trong câu hỏi: Nêu quy ước chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín. Cách đây 4 tuần

  Quy ước chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

 • Linh Morela Linh đã trả lời trong câu hỏi: Rewrite the sentences so that is has similar meaning at the sentences printed before ,using possessive pronoun Cách đây 4 tuần

  1. Those glasses are mine.

  2. These shoes are his.

  3. This cup is hers.

  4. Thoss pencils are ours.

  5. This picture is theirs.

 • Linh Morela Linh đã trả lời trong câu hỏi: Arrange given words Cách đây 4 tuần

  5. We - our - us - ours

  6. you - your - yours - You

  7. They - them - theirs - theirs

  8. I - me - my - mine

  9. him - his - He - his

  10. We - our - us - ours

 • Linh Morela Linh đã trả lời trong câu hỏi: Choose the best answer Cách đây 4 tuần

  5. We - our - us - ours

  6. You - your - yours - you

  7. They - them - theirs - their

  8. I - me - my - mine

  9. him - his - He - his

  10. We - our - us - ours

 • Linh Morela Linh đã trả lời trong câu hỏi: Rewrite the sentences without changing their meaning Cách đây 4 tuần

  1. What is the Big Ben Clock Tower's height?

  2. How heavy is your son?

  3. How much does this face mask cost?

  4. What is the length of Mekong River?

  5. What is the West Lake's width?

  6. How old is your son?

  7. What is your address?

  8. How deep is the Pacific Ocean?

  9. Learning English well is not easy.

  10. What about going to the cinema this weekend?

 • Linh Morela Linh đã trả lời trong câu hỏi: Ở thú nhau thai liên hệ vs phôi qua bộ phận nào? Cách đây 4 tuần

  Ở thú nhau thai liên hệ với phôi qua bộ phận nhau thai. Nhau thai là một bộ phận xuất hiện ở tử cung của lớp thú khi thú mẹ sinh con nhằm giúp trao đổi chất qua dây rốn, giúp con non phát triển tốt nhất.

 •  Thằn lằn thích nghi với đời sống hoàn toàn ở cạn nên cơ thể của chúng coa những đặc điểm như sau:

  + Da khô, có vảy sừng: tránh mấy nước

  + Cổ dài: phát huy các giác quan

  + Mắt có mi cử động và có tuyến lệ: tránh khô mắt

  + Chân có vuốt sắc: để bám vào nền khi di chuyển

  + Màng nhĩ nằm sau trong hốc tai: bảo vệ màng nhĩ, hướng âm thanh vào màng nhĩ

  + Thân dài, đuôi rất dài: định hướng chuyển động nhanh, linh hoạt giữ thăng bằng.

Điểm thưởng gần đây (14)

 • Linh Morela Linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Linh Morela Linh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần
 • Linh Morela Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
 • Linh Morela Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
 • Linh Morela Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
 • Linh Morela Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
 • Linh Morela Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
 • Linh Morela Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
 • Linh Morela Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 4 tuần
 • Linh Morela Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần

 

1=>1