ON
YOMEDIA

Cố Giai Hàn Tịch's Profile

Cố Giai Hàn Tịch

Cố Giai Hàn Tịch

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 3
Điểm 28
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Cố Giai Hàn Tịch đã trả lời trong câu hỏi: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 0,25 giờ = ........ phút Cách đây 4 tuần

  0,25 giờ = 15 phút
  Vì 0,25 giờ = \frac{25}{100} = \frac{1}{4} giờ
  \Rightarrow 60 : \frac{1}{4}  = 15 phút
  Vậy: 0,25 giờ = 15 phút

 • Cố Giai Hàn Tịch đã trả lời trong câu hỏi: Điền vào chỗ chấm: (3,5{m^3} = .......d{m^3}) Cách đây 4 tuần

  3,5m= 3500dm     

 • Cố Giai Hàn Tịch đã trả lời trong câu hỏi: Đường tròn (A; 4cm) có đường kính là: Cách đây 4 tuần

  Bán kính là nữa hình tròn
  Đường kính là một hình tròn
  => 4 x 2 = 8
  C. 8cm

 • Cố Giai Hàn Tịch đã đặt câu hỏi: Môn Công Ngeeh 7 Cách đây 4 tuần

  Trong việc nuôi heo thịt, gia đình ông An đã sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng và thuốc kháng sinh phòng bệnh cho đàn heo của mình liên tộc cho tới khi bán để heo chóng lớn và lợi nhuận cao. Nhiều người đã khuyên ông An không nên làm như vậy. Theo em vì sao ông An không nên làm như vậy?

Điểm thưởng gần đây (5)

 • Cố Giai Hàn Tịch: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
 • Cố Giai Hàn Tịch: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tuần
 • Cố Giai Hàn Tịch: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 4 tuần
 • Cố Giai Hàn Tịch: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 4 tuần
 • Cố Giai Hàn Tịch: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần

 

1=>1