Hoài Phương's Profile

Hoài Phương

Hoài Phương

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Hoài Phương đã đặt câu hỏi: Bài tập hình Cách đây 6 tháng

    Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N,P,Q lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC,SC< SD< AD sao cho MN// BS, NP//CD, MQ//CD

    a. chứng minh PQ//SA

    b. Gọi K=MN giao PQ. Cm điểm K nằm trên đường thẳng cố định khi M di động trên cạnh BC.