ON
YOMEDIA

Nguyễn Thanh Nga's Profile

Nguyễn Thanh Nga

Nguyễn Thanh Nga

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 12
Điểm 64
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (13)

Điểm thưởng gần đây (25)

  • Nguyễn Thanh Nga: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 ngày
  • Nguyễn Thanh Nga: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 18 Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân) (+3đ) Cách đây 1 tuần
  • Nguyễn Thanh Nga: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tuần
  • Nguyễn Thanh Nga: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Thanh Nga: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 2 tuần
  • Nguyễn Thanh Nga: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Thanh Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Thanh Nga: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Thanh Nga: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Thanh Nga: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần

 

1=>1