ON
YOMEDIA

Trần Hân's Profile

Trần Hân

Trần Hân

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 5
Điểm 28
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • Trần Hân đã trả lời trong câu hỏi: Read the text and choose the best answer Cách đây 2 tháng

  26 D                                         36 Your bicycle will be repaired tomorrow afternoon

  27 D                                         37 It is not easy to answer these questions

  28 D                                         38 Do you mind if I borrow your newspaper?

  29 B                                         40 We are delighted that you are interested in protecting the environment.

  30 C                                         41 A lot of beautiful toys are made from recycled plastic. 

  31 B

  32 A

  33 D

  34 A

  35 D

   

   

 • Gọi x là tử số(x € Z),vậy mẫu số là x + 8.

  Nếu tăng tử 3 đơn vị thì tử mới là x + 3,giảm mẫu 3 đơn vị thì mẫu mới là x + 8 - 3=x+ 5

  có phân số mới bằng 5/6 nên ta có PT:

  • x+3/x+5=5/6           ĐKXĐ:x khác -5

  ⇔ (x+3).6/(x+5).6=5(x+5)/(x+5)6

  ⇔ 6x +18=5x+25

  ⇔ 6x-5x=25-18

  ⇔ x      =7(nhận)

  tử bằng 7 thì mẫu bằng 7+8=15

  Phân số ban đầu:7/15

 • Trần Hân đã đặt câu hỏi: Bài học rút ra từ thất bại cuộc khởi nghĩa Yên Thế Cách đây 2 tháng

  Từ thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Thế em rút ra bài học gì cho các cuộc kháng chiến của nhân dân ta sau này?

 • Trần Hân đã trả lời trong câu hỏi: Tình hình nc ta sau hiệp ước nhâm tuất? Cách đây 2 tháng

  Sau hiệp ước Nhâm Tuất,các cuộc khởi nghĩa nông dân trên đất nước bị triều đình ra sức đàn áp.Pháp nhân cơ hội  chiếm đóng các tỉnh miền Tây.Nhân dân Nam Kì nêu cao tinh thần chống Pháp,nổi dậy khởi nghĩa ở khắp nơi bằng các hình thức đấu tranh khác nhau.

 • Trần Hân đã trả lời trong câu hỏi: Đặc điểm của phong trào kháng chiến của đồng bào miền núi thế kỉ XIX ? Cách đây 2 tháng

  Phong trào chống Pháp nổ ra muộn vì Pháp tiến hành bình định muộn hơn.Diễn ra rộng khắp các vùng núi và kéo dài đã góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.

 • Trần Hân đã trả lời trong câu hỏi: Vì sao cuộc khởi nghĩa yên thế được coi là cuộc khởi nghĩa nông dân? Cách đây 2 tháng

  cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân,sĩ phu

Điểm thưởng gần đây (6)

 • Trần Hân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Hân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Hân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Hân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Hân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 2 tháng
 • Trần Hân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 tháng

 

1=>1