ON
YOMEDIA

Phương Thảo's Profile

Phương Thảo

Phương Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 137
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (56)

  • Phương Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 29 Oxi - Ozon) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Phương Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 26 Luyện tập Nhóm halogen) (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Phương Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 24 Sơ lược về hợp chất có oxi của clo) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Phương Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 25 Flo - Brom - Iot) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Phương Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 10 Bài 23 Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua) (+3đ) Cách đây 1 tháng
  • Phương Thảo: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Phương Thảo: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Phương Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 37 Địa lý các ngành giao thông vận tải) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Phương Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 36 Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải) (+2đ) Cách đây 1 tháng
  • Phương Thảo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 33 Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp) (+1đ) Cách đây 1 tháng

 

1=>1