YOMEDIA

Hoang Dinh Hop's Profile

Hoang Dinh Hop

Hoang Dinh Hop

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 5
Điểm 28
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (22)

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Hoang Dinh Hop: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Trắc nghiệm Hình học 12 Chương 1 Bài 1 Khái niệm về khối đa diện) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Hoang Dinh Hop: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
  • Hoang Dinh Hop: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
  • Hoang Dinh Hop: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
  • Hoang Dinh Hop: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
  • Hoang Dinh Hop: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm

 

1=>1