YOMEDIA

Bé Nguyên's Profile

Bé Nguyên

Bé Nguyên

08/11/2008

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 8
Điểm 39
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

 • Bé Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Sự sinh sản của ếch giống cá ở điểm nào? Cách đây 2 năm

  như trên ok

 • mục đích: để cho tấm sắt truyền nhiễm điếnang mamhr vải

 • Bé Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Sau khi giảng hòa , nghĩa quân Tây Sơn đã làm gì ? Cách đây 2 năm
 • Bé Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Các vật có thừa các êlectrôn tự do đó là gì? Cách đây 2 năm

  câu A

 • Bé Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Hãy nêu tên các kí hiệu đã dùng trong các hình dưới đây. Cách đây 2 năm
 • Bé Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Supply the correct form or tense of the verbs in the brackets Cách đây 2 năm

  will travel
   

 • Bé Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: CHOOSE TRUE OR FALSE Cách đây 2 năm

  1. B

  2.C

 • Bé Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Can you tell some V-ed? Cách đây 2 năm

  1. Be /bi/ thì, là, ở

  2. Have /hæv/ có

  3. Do /du/ làm

  4. Say /seɪ/ nói

  5. Get /gɛt/ lấy

  6. Make /meɪk/ làm

  7. Go /goʊ/ đi

  8. See /si/ thấy

  9. Know /noʊ/ biết

  10. Take /teɪk/ lấy

  11. Think /θɪŋk/ nghĩ

  12. Come /kʌm/ đến

  13. Give /gɪv/ cho

  14. Look /lʊk/ nhìn

  15. Use /juz/ dùng

  16. Find /faɪnd/ tìm thấy

  17. Want /wɑnt/ muốn

  18. Tell  /tɛl/ nói
  19. Put /pʊt/ đặt
  20. Mean /min/ nghĩa là

 • Bé Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Viết một bài văn ngắn Tiếng Anh về Tết. Cách đây 2 năm

  Tet is a national and family festival. It is an occasion for every Vietnamese to have a good time while thinking about the last year and the next year. At Tet, spring fairs are organized, streets and public buildings are brightly decorated and almost all shops are crowded with people shopping for Tet. At home, every is tidied, special food is cooked, offerings of food, fresh water, flowers and betel are made on the family altar with burning joss- sticks scenting the air. First-footing is made when the lucky visitor comes and children are given lucky money wrapped in a red tiny envelope. Tet is also a time for peace and love. During Tet, children often behave well and friends, relatives and neighbors give each other best wishes for the new year.

 • * Trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, thời Lê sơ đã đạt được những thành tựu:

  - Về giáo dục, thi cử:

  + Ở các đạo, phủ đều có trường công.

  + Dưới thời Lê sơ nền giáo dục của Đại Việt rất phát triển. Trong vòng một thế kỉ, nhà Lê sơ đã tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên.

  - Về văn học: Văn học chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển. Có nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

  - Về khoa học, nghệ thuật:

  + Sử học: Có nhiều tác phẩm như: Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục,…

  + Địa lí: Có Hồng Đức bản đồ, Dư địa chí, An Nam hình thăng đồ.

  + Y học: có Bản thảo thực vật toát yếu.

  + Toán học: có Đại thành toán pháp, Lập thành toán pháp.

  + Nghệ thuật sân khấu như ca, múa, nhạc, chèo, tuồng được phục hồi nhanh chóng và phát triển, nhất là chèo, tuồng.

  + Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc: mang nhiều nét đặc sắc. Biểu hiện ở các công trình lăng tẩm, cung điện tại Lam Kinh (Thanh Hóa). Điêu khắc thời Lê Sơ có phong cách khối đồ sộ, kĩ thuật điêu luyện.

  * Khác với thời Lý - Trần:

  - Thời Lê sơ, Phật giáo không còn phát triển và chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng như thời Lý - Trần, nhưng Nho giáo lại chiếm địa vị độc tôn, chi phối đối với lĩnh vực văn hoá, tư tưởng.

  - Giáo dục, văn học, khoa học thời Lê sơ đạt được nhiều thành tựu mới

Không có Điểm thưởng gần đây

ZUNIA9
 

 

ON