YOMEDIA

Nguyễn Lưu Vỹ's Profile

Nguyễn Lưu Vỹ

Nguyễn Lưu Vỹ

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 13
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Lưu Vỹ đã đặt câu hỏi: đề cương sinh 9 Cách đây 3 năm

    khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được 

Không có Điểm thưởng gần đây

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON