ON
YOMEDIA

Nguyễn Xuân Thảo's Profile

Nguyễn Xuân Thảo

Nguyễn Xuân Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 8
Điểm 30
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Nguyễn Xuân Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Xuân Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Xuân Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Xuân Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Xuân Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Xuân Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Xuân Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Xuân Thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng

 

1=>1