ON
YOMEDIA

Lê Thân's Profile

Lê Thân

Lê Thân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 18
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Lê Thân đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết |2x +5|-|x-3|=0? Cách đây 5 tháng

  |2x + 5| - |x-3| = 0
  <=> |2x + 5| = |x-3|
  <=> 2x + 5 = x - 3
  hoặc 2x + 5 = - (x - 3)
  suy ra x = -8
  hoặc x = -2/3

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Lê Thân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Lê Thân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1