ON
YOMEDIA

Kim Ngân's Profile

Kim Ngân

Kim Ngân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 21
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Kim Ngân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Kim Ngân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1