ON
YOMEDIA

Kiet Tuan's Profile

Kiet Tuan

Kiet Tuan

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 37
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Kiet Tuan đã trả lời trong câu hỏi: Phân tích đa thức thành nhân tử \(a^3 +b^3 +c^3+(a+b)(b+c)(c+a)-2abc\)? Cách đây 5 tháng

  1)(ab+1)(a+1)(b+1)

  =a^2b^2+a^2b+ab^2+ab+ab+a+b+1

  =a^2b(b+1)ab(b+1)+a(b+1)+(b+1)

  =(b+1)(a^2b+ab+a+1)

  2)a^3+b^3+c^3+(a+b)(b+c)(c+a)-2abc
  =a^3+b^3+c^3+abc+ba^2+ac^2+ca^2+b^2c+b^2a+bc^2+abc-2abc

  =a^3+ba^2+ca^2+b^3+b^2c+b^2a+c^3+bc^2+ac^2

  =a^2(a+b+c)+b^2(a+b+c)+c^2(a+b+c)

  =(a+b+c)(a^2+b^2+c^2)

  3)(x^2+5x+6)(x^2+6x+6)-2x^2

  =x^4+6x^3+6x^2+5x^3+30x^2+30x+6x^2+36x+36-2x^2

  =x^4+11x^3+40x^2+66x+36

  =x^4+x^3+10x^3+10^2+30x^2+36x+36

  =x^3(x+1)+10x^2(x+1)+30x(x+1)+36(x+1)

  =(x+1)(x^3+10x^2+30x+36)

  bài 3 còn một cách khai triển nhân tử chung x+2 nx nha

  nhớ cho mình 5 năm sao nha hihi

   

 • cái này mình làm tới đc phân tích đa thức thành nhân thử và tim a thôi nha 

  còn đa thức tuyến tính thì ko bằng cái j thì sao làm đc 

  (x^2+xy-2y^2+8x+ay-9)

  nấu phân tích đa thức thanh nhân tử đa thức có dạng

  (x+cy+d)(x+fy+n) (với c d n f là số nguyên)

  =x^2+fxy+nx+cxy+cfy^2+cny+dx+fdy+dn

  dn=-9

  fxy+cxy=xy

  cfy^2=-2y^2

  cny+fdy=ay

  ⇔f+c=1

  n+d=8

  cf=-2

  cn+fd=a

  ⇒c=+-1 f=+-2 

  hoặc c=+-2 f=+1

   mà f+c=1 

  ⇒f=2 c=-1 (1)

  hoặc c=2 f=-1

  có cn+fd=a

  chọn (1)

  ⇒-n+2d=a

  mà n+d=-8

  n-d=-8-2d

  -n+d +d =a

  -(n-d)+d=a

  8+2d+d=a

  8+3d=a 

  có n+d=8 

  ⇒n=1→7

  f=1→7

  hoặc n=-1→-7

  f=9→15 và ngược lại

  nếu n=1 f=7 a=29

  rồi thử hết nha

  thế số zô là đc ((x+cy+d)(x+fy+n) cái này nè)

   

   

 • Kiet Tuan đã trả lời trong câu hỏi: Tính \(A = - {1^2} + {2^2} - {3^2} + {4^2} - ... - {99^2} + {100^2}\)? Cách đây 5 tháng

  -1^2+2^2−3^2+4^2−...−99^2+100^2

  do 100 chia hết cho hai

  ⇒+2^2-1^2+4^2−3^2+...+100^2-99^2

  =(2-1)(2+1)+(4-3)(4+3)+...+(100-99)(100+99)

  =1+2+3+4+5+6+7+.....+99+100

  cái này chắc bạn bt

  nếu ko thì cứ lấy (100+1)*50 là ra (cái này học hồi tiểu học rồi nha)

   

 • Kiet Tuan đã trả lời trong câu hỏi: Tính giá trị lớn nhất của đa thức \(C = - 5{x^2} + 10x - 9\)? Cách đây 5 tháng

  C=−5x^2+10x−9

  =-5(x^2-2x+1)-4

  =-5(x-1)^2-4

  -5(x-1)^2<=0

  -5(x-1)^2-4<=-4

  vậy C max=-4 tại -5(x-1)^2=0

                                x-1=0

                                  x=1

   

Điểm thưởng gần đây (12)

 • Kiet Tuan: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Kiet Tuan: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Kiet Tuan: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Kiet Tuan: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Kiet Tuan: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
 • Kiet Tuan: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
 • Kiet Tuan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 5 tháng
 • Kiet Tuan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 5 tháng
 • Kiet Tuan: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
 • Kiet Tuan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1