ON
YOMEDIA

thái thái's Profile

thái thái

thái thái

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 13
Điểm 61
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (13)

 • thái thái đã trả lời trong câu hỏi: Tính số đo góc MON? Cách đây 5 tháng

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  vì ∠BOC và ∠AOD là 2 góc đổi đỉnh

  lại có Om là tia phân giác ∠BOC ,On là tia phân giác ∠AOD

  nên ∠mOn =180*

  image

 • -99/100

 • yes

 • thái thái đã trả lời trong câu hỏi: Tính \(15.2^3+4.3-5.7\) Cách đây 5 tháng

  D. 

  T=0T=0   hoặc T=3

 • thái thái đã trả lời trong câu hỏi: Tính BH, AC, AH? Cách đây 5 tháng

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12,AC = 16,Vẽ đường cao AH,CM: Tam giác HBA đồng dạng tam giác ABC,Tính BC; AH; BH,Toán học Lớp 8,bài tập Toán học Lớp 8,giải bài tập Toán học Lớp 8,Toán học,Lớp 8

 • thái thái đã trả lời trong câu hỏi: Trong các phát biểu sau đây , phát biểu nào là mệnh đề? Cách đây 5 tháng

  A) sai

  B) Đúng

  C) ko phải là mệnh đề

  D) đúng

  E)Đúng

 • thái thái đã trả lời trong câu hỏi: Tính khoảng cách giữa BC' và CA'? Cách đây 5 tháng

  Đáp án:

  a³318a³318

  Giải thích các bước giải:

  Gọi MM là trung điểm của BC,GBC,G là trọng tâm của ΔABCAG(ABC)ΔABC⇒A′G⊥(ABC) (vì giả thiết cho AABCA′ABC là hình chóp tam giác đều: đáy là tam giác đều, các mặt bên( hoặc là cạnh bên) bằng nhau, hình chiếu từ đỉnh chóp xuống đáy trùng với tâm tam giác đều) khi đó ta có:

  {BCAG (do AG(ABC))BCAM (tam giác ABC đu M là trung đim BC){BC⊥A′G (do A′G⊥(ABC))BC⊥AM (tam giác ABC đều M là trung điểm BC)

  BC(A'AM)⇒BC⊥(A′AM) 

  Trong ΔAAMΔA′AM dựng MHAA'MH⊥AA′ suy ra MHMH là đoạn vuông góc chung của BC và AA’

  Suy ra MH=a34MH=a34

  Ta có: d(G;AA')=23d(M;AA')d(G;AA′)=23d(M;AA′) (do GA=23MAGA=23MA)

  =a36=d=a36=d

  Áp dụng hệ thức lượng vào ΔAGAGΔA′GA⊥G độ dài đường cao hạ từ đỉnh G là dd

  1d²=1GA²+1A'G²⇒1d²=1GA²+1A′G² A'G=a3⇒A′G=a3

  Vậy VABC.A'B'C'=SABC.A'G=a.asin60o2.a3=a³312VABC.A′B′C′=SABC.A′G=a.asin⁡60o2.a3=a³312

  Mặt khác VABBCC=23VABC.ABC=a³318VA′BB′C′C=23VABC.A′B′C′=a³318.image

 • thái thái đã trả lời trong câu hỏi: Hỏi có bao nhiêu cách xếp để cô dâu đứng bên trái chú rể? Cách đây 5 tháng

   

  0Bình chọn giảm

  a) Số cách chọn vị trí để cô dâu và chú rể đứng cạnh nhau là:
  5.2!=105.2!=10 (cách)
  Tương ứng với mỗi cách sắp xếp đó, số cách xếp 4 người bạn vào 4 vị trí còn lại là: 4!=244!=24 (cách).
  Vậy số cách sắp xếp để cô dâu đứng cạnh chú rể là:

  10.24=24010.24=240 (cách).
  b) Số cách sắp xếp 6 người thành một hàng ngang là:
  6!=7206!=720 (cách)
  Vậy số cách sắp xếp để cô dâu không đứng cạnh chú rể là:

  6!240=4806!−240=480 (cách).

  c) Số cách sắp xếp mà cô dâu đứng bên tay trái ngay cạnh chú rể là:

  5!=1205!=120 (cách)

  Số cách sắp xếp mà cô dâu đứng bên trái không cạnh chú rể là:

  4802=2404802=240 (cách).

  Vậy số cách sắp xếp để cô dâu đứng bên trái chú rể là:

  120+240=360120+240=360 (cách)

 • thái thái đã trả lời trong câu hỏi: Tìm m đê hàm số có cực đại, cực tiểu? Cách đây 5 tháng

  Tính y’ = 3ax2 + 2bx + c, y’ = 0  ⇔ 3ax2 +2bx + c = 0 (1)

  Để hàm số có cực đại, cực tiểu  ⇔ y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt  ⇔ (1) có hai nghiệm phân biệt

  Bước 2:

  Từ điều kiện cho trước dẫn tới một phương trình hoặc một bất phương trình theo tham số, giải phương trình này ta được tham số sau đó đối chiếu với điều kiện (*) và kết luận.

  Một số điều kiện thường gặp:

  - Để hàm số y = f(x) có 2 cực trị <=> {a0Δy>0{a≠0Δy′>0

  - Để hàm số y = f(x) có 2 cực trị nằm về 2 phía đối với trục hoành <=> yCD.yCT<0yCD.yCT<0

  - Để hàm số y = f(x) có 2 cực trị nằm về 2 phía đối với trục tung <=> xCD.xCT<0   

 • thái thái đã trả lời trong câu hỏi: Tính thể tích khối chóp S.ABCD? Cách đây 5 tháng

  image

Điểm thưởng gần đây (15)

 • thái thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • thái thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • thái thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 5 tháng
 • thái thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • thái thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • thái thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 5 tháng
 • thái thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +2 (+2đ) Cách đây 5 tháng
 • thái thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • thái thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • thái thái: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1