RANDOM

Vũ Minh Quân's Profile

Vũ Minh Quân

Vũ Minh Quân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 21
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Vũ Minh Quân đã trả lời trong câu hỏi: Tính tổng các số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau lập từ 1;2;3;4;5 Cách đây 3 tháng

  Cách bạn trên làm hơi dài mik làm như này 

  Gọi abcde

  D đuôi 5 thì có 4! =24

  =>có 24 số đuôi 1

            24                2  

            24                3  

            24                4       

            24                 5 

  => tổng hàng đơn vị là : 

        24 ×(1+2+3+4+5)= 360

    Vì là 5 chữ số => 360×(1+10+100+1000+10000)= 399960

   

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Vũ Minh Quân: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Vũ Minh Quân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng
 • Vũ Minh Quân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Vũ Minh Quân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 3 tháng

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)