ON
YOMEDIA

Văn Hiếu's Profile

Văn Hiếu

Văn Hiếu

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 9
Điểm 52
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

 • Văn Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Tính BH, AC, AH? Cách đây 5 tháng

  a, Ta có AB2= BHxBC <=> 122=BHx20=> BH = 144:20=7.2
       Ta có 
               AB2+AC2=BC2<=> AC2=202-122=256=>AC =16
               BH2+AH2=AB2<=>AH2=122-7,22=92,16=>AH=9,6

 • lớp mỡ dày và ko có lông nên ko giữ nước 

 • Văn Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Dân số là gì? Cách đây 5 tháng

  Dân số  tập hợp của những con người đang sống ở một vùng địa lý hoặc một không gian nhất định,  nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế – xã hội, thường được đo bằng cuộc điều tra dân số và biểu hiện bằng tháp dân số .

 • Văn Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Tính số đo góc MON? Cách đây 5 tháng

  góc AOD + góc AOC = 180độ
  góc BOC + góc AOC = 180độ
  góc AOD = 2 lần góc NOA
  góc BOC = 2 lần góc MOC
  =>2NOA + 2MOC + 2AOC = 360độ

  <=>2(NOA+MOC+AOC)=360độ
  <=>NOA+MOC+AOC=180độ mà NOA+MOC+AOC=MON

 • Văn Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: ƯCLN của 35 và 65 là bao nhiêu? Cách đây 5 tháng

  là 5

 • Văn Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Tính \(15.2^3+4.3-5.7\) Cách đây 5 tháng

  15x23+4x3-5x7=15x8+12-35=120-23=97

 • Văn Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: phân tích đa thức thành nhân tử \(x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - y^3\)? Cách đây 5 tháng

  x3+3x2+3x+1-y3= (x+1)3-y3=(x+1-y)(x2+2x+1+y2)

 • Văn Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Viết PT phản ứng xảy ra ? Cách đây 5 tháng

  a, SO3 + 2KOH ---> K2SO4 + H2O
  b, Đổi 150ml = 0,15l 
       nKOH=2x0,15=0,3(mol)
       nSO3=1/2nKOH=1/2x0,3=0,15(mol)
       VSO3= 0,15x22,4=3,36l
  c, nK2SO4=nSO3=0,15(mol)
     mK2SO4= 0,15x174=26,1(g)
     C%=(26,1x100)/150=17,4%
   

   

 • Văn Hiếu đã trả lời trong câu hỏi: Axit yếu H2SO3 gọi là axit gì? Cách đây 5 tháng

  Axit trên gọi là axit sunfuro

Điểm thưởng gần đây (13)

 • Văn Hiếu: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
 • Văn Hiếu: Upload avatar lần đầu (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Văn Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Văn Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Văn Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 5 tháng
 • Văn Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Văn Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 5 tháng
 • Văn Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
 • Văn Hiếu: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
 • Văn Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +4 (+4đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1