ON
YOMEDIA

Trần Nguyên's Profile

Trần Nguyên

Trần Nguyên

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 134
Điểm 144
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (136)

  • Trần Nguyên: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tuần
  • Trần Nguyên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Trần Nguyên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
  • Trần Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Trần Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Trần Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Trần Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Trần Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Trần Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Trần Nguyên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1