ON
YOMEDIA

Nguyễn Mạnh Hùng's Profile

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 71
Điểm 164
Kết bạn

Bạn bè (3)

Hoạt động gần đây (77)

Điểm thưởng gần đây (83)

  • Nguyễn Mạnh Hùng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 tuần
  • Nguyễn Mạnh Hùng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Mạnh Hùng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Mạnh Hùng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Mạnh Hùng: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Mạnh Hùng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Mạnh Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Mạnh Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Mạnh Hùng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Mạnh Hùng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1