ON
YOMEDIA

Trần Quốc Hoàn's Profile

Trần Quốc Hoàn

Trần Quốc Hoàn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 19
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Trần Quốc Hoàn đã trả lời trong câu hỏi: Tìm các giá trị nguyên n để biểu thức \(A = \frac{{3n + 1}}{{n - 2}}\) là số nguyên? Cách đây 7 tháng

  Để A là số nguyên thì 3n+1 chia hết cho n-2  

  Ta có : 3n+1 chia hết cho n-2

           n-2 chia hết cho n-2 =>3(n-2)chia hết cho n-2 => (3n-6) chia hết cho n-2

         => (3n+1)-(3n-6)chia hết cho n-2

          =>7 chia hét cho n-2

          => n-2 thuộc ước của 7 = (1,7)(mình ko có ngoặc nhọn bạn thông cảm )

           => n = ( 3,9 )

           Vậy n =(3,9 )

          Học tốt (mình ko có vài cái kí hiệu, bạn thông cảm )

       

Điểm thưởng gần đây (3)

 • Trần Quốc Hoàn: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Trần Quốc Hoàn: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6 Tính chất của phép cộng các số nguyên) (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Trần Quốc Hoàn: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1