ON
YOMEDIA

Lê Ngân's Profile

Lê Ngân

Lê Ngân

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 17
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Lê Ngân đã đặt câu hỏi: Lịch sử 11 Cách đây 7 tháng

  Trình bày những hoạt động cứu nước của lãnh tụ Phan Bội Châu từ 1902-1913. Nêu nhưngc ưu điểm và hạn chế của con đường cứu nước của Phan Bội Châu ?

 • Lê Ngân đã trả lời trong câu hỏi: Tính đạo hàm của y = 3sinx 3cosx? Cách đây 7 tháng

  ⇒ y'= (3sinx)' . (3cosx) + (3sinx) . (3cosx)'

  ⇔ y'= 3cosx.3cosx + 3sinx.3(-sinx)

  ⇔ y'= 9cos2x - 9sin2x

 • Lê Ngân đã trả lời trong câu hỏi: Tính giới hạn \(\lim \left( {{n^4} + 2{n^2} - 1} \right)\)? Cách đây 7 tháng

  = lim [n4 (1 + 2/n- 1/n4)]

  = lim n4 x lim(1 + 2/n2 - 1/n4)

  Vì lim n4 x lim(1 + 2/n2 - 1/n4) = +vô cực x 3 = +vô cực

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Lê Ngân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
 • Lê Ngân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Lê Ngân: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Lê Ngân: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1