YOMEDIA

Lê Thiên Hương's Profile

Lê Thiên Hương

Lê Thiên Hương

29/08/2004

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 17
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Lê Thiên Hương đã đặt câu hỏi: Hoá học. Cách đây 4 năm

  Hợp chất A có phân tử khối nặng gấp 6,75 lần phân tử khí metan. Biết trong phân tử A có 2X và 5Y, có tỉ lệ nguyên tử khối Y và X lần lượt là 7:8. Tìm 2 nguyên tử X và Y

 • Lê Thiên Hương đã đặt câu hỏi: Hoá học. Cách đây 4 năm

  Hợp chất A có phân tử khối nặng gấp 6,75 lần phân tử khí metan. Biết trong phân tử A có 2X và 5Y, có tỉ lệ nguyên tử khối Y và X lần lượt là 7:8. Tìm 2 nguyên tử X và Y

 • Lê Thiên Hương đã trả lời trong câu hỏi: Tính M(x) + N(x)? Cách đây 4 năm

  M (x) + N (x) = (3x4 - 2x3 + x2 + 4x -5) + (2x3 + x2 - 4x - 5)

                      = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x -5 + 2x3 + x2 - 4x - 5

                      = 3x4 + (-2x3 + 2x3) + (x2 + x2) + (4x - 4x) + (-5 - 5)

                      = 3x4 + 2x2 -10

  M (x) - N (x)  = 3x4 - 2x3 + x2 + 4x -5 - (2x3 + x2 - 4x - 5)

                      = 3x4 - 2x3 + x+ 4x -5 - 2x3 - x+ 4x + 5

                      = 3x4 + (-2x3 - 2x3) + (x2 - x2) + (4x - 4x) + (-5 + 5)

                      = 3x- 4x3

 • Lê Thiên Hương đã trả lời trong câu hỏi: Làm thế nào để biết một tam giác là tam giác vuông? Cách đây 4 năm

  Áp dụng định lý pytago đảo nha bạn

Không có Điểm thưởng gần đây

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON