ON
YOMEDIA

Nguyễn Thu Thùy's Profile

 Nguyễn Thu Thùy

Nguyễn Thu Thùy

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 5
Điểm 8
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (11)

  • Nguyễn Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thu Thùy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thu Thùy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thu Thùy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Nguyễn Thu Thùy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng

 

1=>1