ON
YOMEDIA

long tienlong's Profile

long tienlong

long tienlong

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • long tienlong đã đặt câu hỏi: Tìm x, y ∈ ℤ , biết Cách đây 8 tháng

  a, x + 5  x - 2

  b, 2x + 1 ⋮ x - 5

  c, x^2 + 3x - 13 ⋮ x + 3

  d, x^2 + 3  ⋮ x - 1

  e, x.y - 3x + 2y = 11

 • long tienlong đã trả lời trong câu hỏi: Chọn câu sai: Cách đây 8 tháng

  A

Điểm thưởng gần đây (3)

 • long tienlong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6 So sánh phân số) (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • long tienlong: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1 Mở rộng khái niệm về phân số) (+1đ) Cách đây 8 tháng
 • long tienlong: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1