ON
YOMEDIA

jaw head's Profile

jaw head

jaw head

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 22
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

 • jaw head đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh \(\Delta ABM = \Delta ACM\)? Cách đây 8 tháng

  cryingfrown

 • jaw head đã trả lời trong câu hỏi: Thu gọn đơn thức B? Cách đây 8 tháng

  ssssss

 • jaw head đã đặt câu hỏi: Thu gọn đơn thức B? Cách đây 8 tháng

  Làm nhanh đc ko ạ Cảm ơn

 • jaw head đã đặt câu hỏi: Chứng minh (Delta MCK = Delta MCA?) Cách đây 8 tháng

  Giúp mình bài này với

  Cho tam giác abc vuông tại A có AB<AC .Trên cạnh huyền BC lấy điểm k sao cho CK =CA . Vẽ CM vuông góc AK tại M .Vẽ AD vuông góc BC tại D.AD cắt CM tại H .

  a) Chứng minh tam giác MCK =MCA

  b,HA song song với AB

  c,HD > HA

 • jaw head đã đặt câu hỏi: Chứng minh (Delta MCK = Delta MCA?) Cách đây 8 tháng

  Giúp mình bài này với

  Cho tam giác abc vuông tại A có AB<AC .Trên cạnh huyền BC lấy điểm k sao cho CK =CA . Vẽ CM vuông góc AK tại M .Vẽ AD vuông góc BC tại D.AD cắt CM tại H .

  a) Chứng minh tam giác MCK =MCA

  b,HA song song với AB

  c,HD > HA

 • jaw head đã đặt câu hỏi: Chứng minh (Delta MCK = Delta MCA?) Cách đây 8 tháng

  Giúp mình bài này với

  Cho tam giác abc vuông tại A có AB<AC .Trên cạnh huyền BC lấy điểm k sao cho CK =CA . Vẽ CM vuông góc AK tại M .Vẽ AD vuông góc BC tại D.AD cắt CM tại H .

  a) Chứng minh tam giác MCK =MCA

  b,HA song song với AB

  c,HD > HA

 • jaw head đã đặt câu hỏi: Chứng minh (Delta MCK = Delta MCA?) Cách đây 8 tháng

  Giúp mình bài này với

  Cho tam giác abc vuông tại A có AB<AC .Trên cạnh huyền BC lấy điểm k sao cho CK =CA . Vẽ CM vuông góc AK tại M .Vẽ AD vuông góc BC tại D.AD cắt CM tại H .

  a) Chứng minh tam giác MCK =MCA

  b,HA song song với AB

  c,HD > HA

 • jaw head đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh (Delta MCK = Delta MCA?) Cách đây 8 tháng

  yy

 • jaw head đã trả lời trong câu hỏi: Hãy thu gọn đơn thức A, chỉ ra hệ số, phần biến và bậc của đơn thức A. Cách đây 8 tháng

  a)   A=-2/3x2y(-1/2xy3)3/4xy

          =(2/3. -1/2. 3/4).(x2y.xy3.xy)

          =1/4. x4y5

  hệ số: 1/4

  biến:x4y5

  bậc đơn thức A: 9

  b) giá trị đơn thức A khi x=-4; y=1/2: 

      A=1/4.x4y5 

        =1/4.(-44). 1/25 

        =-2

     vậy đơn thức A=-2

                           EEEEEEEEEEEZZZZZZZ!!!!!

Điểm thưởng gần đây (5)

 • jaw head: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 7 tháng
 • jaw head: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • jaw head: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • jaw head: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • jaw head: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1