ON
YOMEDIA

Nga Đào's Profile

Nga Đào

Nga Đào

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Nga Đào: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Nga Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 51 Saccarozơ) (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Nga Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 45 Axit axetic) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Nga Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 44 Rượu etylic) (+3đ) Cách đây 7 tháng
  • Nga Đào: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Nga Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 3 Tính chất hóa học của axit) (+3đ) Cách đây 8 tháng
  • Nga Đào: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 1 Tính chất hóa học của oxit và Khái quát về sự phân loại oxit) (+2đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1