ON
YOMEDIA

Nguyễn Sapphire's Profile

Nguyễn Sapphire

Nguyễn Sapphire

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Nguyễn Sapphire đã đặt câu hỏi: mn giúp em với ạ ^^ Cách đây 8 tháng

  1/ Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
  a/ KMnO4 -> Cl2-> HCL-> FeCl2-> AgCl
  b/ MnO2->Cl2->FeCl3->Fe(OH)3
                  |
                  v
              NaClO

  c/NaCl->Cl2->HCl->BaCl2->BaSO4

   

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Nguyễn Sapphire: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1