ON
YOMEDIA

Giang Nhật Minh's Profile

Giang Nhật Minh

Giang Nhật Minh

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 88
Điểm 191
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (113)

Điểm thưởng gần đây (112)

  • Giang Nhật Minh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 ngày
  • Giang Nhật Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Giang Nhật Minh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Giang Nhật Minh: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Giang Nhật Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Giang Nhật Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Giang Nhật Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Giang Nhật Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Giang Nhật Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Giang Nhật Minh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1