ON
YOMEDIA

Thảo Phương's Profile

Thảo Phương

Thảo Phương

01/01/1970

Số câu hỏi 6
Số câu trả lời 25
Điểm 65
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (24)

  • Thảo Phương: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Thảo Phương: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Thảo Phương: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Thảo Phương: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Thảo Phương: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Thảo Phương: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Thảo Phương: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Thảo Phương: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Thảo Phương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Thảo Phương: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1