ON
YOMEDIA

Chau Thi's Profile

 Chau Thi

Chau Thi

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 5
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Chau Thi: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Chau Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Chau Thi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Chau Thi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1