ON
YOMEDIA

lưu tuyết nhi's Profile

 lưu tuyết nhi

lưu tuyết nhi

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 1
Điểm 8
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

Điểm thưởng gần đây (4)

  • lưu tuyết nhi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • lưu tuyết nhi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
  • lưu tuyết nhi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • lưu tuyết nhi: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1