ON
YOMEDIA

Tôn Nữ Như Thuận's Profile

Tôn Nữ Như Thuận

Tôn Nữ Như Thuận

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 19
Điểm 98
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (21)

 • Tôn Nữ Như Thuận đã trả lời trong câu hỏi: Cho ví dụ về chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động . Cách đây 9 tháng

  Hôm nay Linh đã mua một cái mũ mới

  Hôm nay Linh được mẹ mua một cái mũ mới

  Nếu thấy hữu ích cho mình xin 1 like ạ, mình cảm ơn

   

 • Tôn Nữ Như Thuận đã trả lời trong câu hỏi: Công suất điện cho biết điều gì ? Cách đây 9 tháng

  C

  nếu hữu ích cho mình xin 1 like ạ, mình cảm ơn

 • Tôn Nữ Như Thuận đã trả lời trong câu hỏi: Để bài trình chiếu được nhất quán ta nên đặt màu nền thế nào Cách đây 9 tháng

  Ta nên đặt màu nền trái ngược với màu chữ, và cùng một màu cho bài chiếu

   

  Nếu thấy hữu ích thì cho mình xin 1 like ạ, mình cảm ơn 

 • Tôn Nữ Như Thuận đã trả lời trong câu hỏi: Powerpoint khác với Word và Excel ở điểm nào Cách đây 9 tháng

  PowerPoint không chỉ trình bày thông tin dưới dạng văn bản như Word và Excel mà còn trình bày thông tin dưới dạng hình ảnh, âm thanh. Ngoài ra các đối tượng còn được chuyển động làm cho bài thuyết trình trở nên sinh động và dễ hiểu hơn, bớt nhàm chán

  nếu thấy hữu ích thì cho mình xin 1 like ạ, mình cảm ơn

 • A

  nếu thấy hữu ích thì cho mình xin 1 like ạ, mình cảm ơn 

   

 • Nguyên nhân: do đất nước ngày càng nguy khốn, xuất phát từ lòng yêu nước thuowngg đan, muốn cho đất nước giàu mạnh, có thể đương đầu với các cuộc tấn công kẻ thù

  Nội dung

  - 1868: Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển trà lí. Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh khai hoang, khải mỏ, buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng

  - 1872 Viện Thương Bạc xin mở 3 cửa biển miền bắc và miền nam

  - 1863-1871: Nguyễn Trường Tộ đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp

  - 1877-1872: Nguyễn Lộ Trạch đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước 

  Ý nghĩa 

  - Tấn công vào tư tưởng lỗi thời, bảo thủ, cản trở bước tiến hóa dân tộc

  - Phản ánh trình độ nhận thức của Việt Nam hiểu biết 

  - Chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy Tân

  Hạn chế: các đề nghị cải cách rời rạc, lẻ tẻ, chưa giải quyết mâu thuẫn

  Nếu hữu ích thì mọi người cho mình xin 1 like ạ, mình cảm ơn

   

 • Tôn Nữ Như Thuận đã trả lời trong câu hỏi: Đề Thám là ai ? Cách đây 9 tháng

  Đề Thám là Hoàng Hoa Thám

  Nếu hữu ích thì mọi người cho mình xin 1 like ạ, mình cảm ơn

 • Tôn Nữ Như Thuận đã trả lời trong câu hỏi: Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ? Cách đây 9 tháng

  Nguyên nhân thất bại

  - Pháp còn mạnh và cấu kết với triều đình đàn áp cuộc khởi nghĩa 

  - Lực lượng quân còn ít và yếu 

  - Cách thức tổ chức và lãnh đạo còn hạn chế

  Ý nghĩa:

  - thể hiện tinh thần yêu nước và năng lực cách mạng của nông dân trong kháng chiến chống pháp

  - làm chậm quá trình bình định của Pháp

  Nếu hữu ích thì mọi người cho mình xin 1 like ạ, mình cảm ơn 

 • Tôn Nữ Như Thuận đã trả lời trong câu hỏi: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc kì lần hai ? Cách đây 9 tháng

  Pháp lấy cớ triều đình vi phạm hiệp ước, giao thiệt nhà Thanh không hỏi ý kiến Pháp

  Nếu thấy hữu ích cho mình xin 1 like ạ, mình cảm ơn

   

 • Hiệp ước Nhâm Tuất: 

  - Bước đầu hàng đầu tiên của triều đinh

  - Mất 1 phần lãnh thổ tổ quốc, quyền ngoại giao và thương mại Việt Nam

  Hiếp ước pa-tơ-nốt

  - Chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà nguyễn với tư cách là 1 quốc gia độc lập, thay vào đó là chế dộ thuộc địa nửa phong kiến

  Nếu thấy hữu ích thì mọi người cho mình xin 1 like ạ, mình cảm ơn

Điểm thưởng gần đây (22)

 • Tôn Nữ Như Thuận: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Tôn Nữ Như Thuận: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Tôn Nữ Như Thuận: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Tôn Nữ Như Thuận: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Tôn Nữ Như Thuận: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Tôn Nữ Như Thuận: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Tôn Nữ Như Thuận: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Tôn Nữ Như Thuận: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Tôn Nữ Như Thuận: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Tôn Nữ Như Thuận: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1