ON
YOMEDIA

vy Vy's Profile

vy Vy

vy Vy

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 11
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • vy Vy đã trả lời trong câu hỏi: Xác định các chỉ số x và y? Cách đây 9 tháng

  x là 2 y là 3

 • vy Vy đã trả lời trong câu hỏi: Tính 100-99+98-97+96-95+...+ 2-1 Cách đây 9 tháng

  50 chứ

 • vy Vy đã đặt câu hỏi: nguyên phân Cách đây 9 tháng

   Ở đậu Hà Lan, 2n=4. Một hợp tử của loài trải qua 2 đợt nguyên phân liên tiếp. Xác định: Số tế bào con hình thành và số NST đơn môi trường cần phải cung cấp. 

Điểm thưởng gần đây (3)

 • vy Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • vy Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • vy Vy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1