ON
YOMEDIA

Phạm Hoa's Profile

Phạm Hoa

Phạm Hoa

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 3
Điểm 17
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Phạm Hoa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Phạm Hoa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Phạm Hoa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Phạm Hoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Phạm Hoa: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 36 Thiên nhiên Bắc Mĩ) (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1