ON
YOMEDIA

Nguyễn Chúc's Profile

Nguyễn Chúc

Nguyễn Chúc

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 23
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Nguyễn Chúc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Chúc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Chúc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Chúc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Chúc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 12 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình) (+3đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1