ON
YOMEDIA

Hân Gia's Profile

Hân Gia

Hân Gia

01/01/1970

Số câu hỏi 4
Số câu trả lời 35
Điểm 157
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (43)

  • Hân Gia: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Hân Gia: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • Hân Gia: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Gia: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Gia: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Gia: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Gia: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Gia: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Gia: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Hân Gia: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1