ON
YOMEDIA

Con Nhà Người Ta's Profile

 Con Nhà Người Ta

Con Nhà Người Ta

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 6
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Con Nhà Người Ta: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Con Nhà Người Ta: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1