ON
YOMEDIA

Lê Thị Thủy Tiên's Profile

Lê Thị Thủy Tiên

Lê Thị Thủy Tiên

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 4
Điểm 19
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

 • Lê Thị Thủy Tiên đã đặt câu hỏi: Gíup mình với m.n ơi, mk đg cần gấp lắm. Cách đây 9 tháng

  Việt Nam đẹp khắp trăm miền

  Bốn mùa một sắc trời riêng đất này

  Xóm làng đồng ruộng rừng cây

  Non cao gió dựng sông đầy nắng chang

  Sum sê xoài biếc cam vàng

  Dừa khiêng cau thẳng hàng hàng nắng soi

  (Trích trường ca "Nguyễn Văn Trỗi"- Lê Anh Xuân)

  a) Em hãy gạch chéo ranh giới các từ trong đoạn thơ sau vấc định loại từ của chúng

  b) Viết đoạn văn nêu tác dụng của từ láy được sử dụng trong đoạn thơ

   

   

 • Lê Thị Thủy Tiên đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết |x-2|=0 Cách đây 9 tháng

  12x|x-2|= 0

       |x-2|= 0:12

       |x-2|= 0

  => x-2  = 0        hoặc x- (-2)=0 

        x     = 0+2           x        = 0+ (-2)

        x     = 2               x        = -2

  Vậy x thuộc {2;-2}

 • Lê Thị Thủy Tiên đã đặt câu hỏi: Gíup mình với m.n ơi, mk đg cần gấp lắm. Cách đây 9 tháng

  Hãy đặt câu có cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ (mỗi loại 3 câu). Sau đó điền các cụm từ đó vào mô hình cấu tạo

 • Lê Thị Thủy Tiên đã trả lời trong câu hỏi: There are four people in the (1) …… family? Cách đây 9 tháng

  1. Tom's

  2. and

  3. teaches

  4. years

  5. an

  6. their

  7. the

  8. Mrs

 • Lê Thị Thủy Tiên đã trả lời trong câu hỏi: Sắp xếp: can/ pass/ the/ please/ biscuits/ you/me? Cách đây 9 tháng

  Can you pass me the biscuits, please?

 • Lê Thị Thủy Tiên đã trả lời trong câu hỏi: Listen to music is their favorite...............? Cách đây 9 tháng
 • Lê Thị Thủy Tiên đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết 4×|x|-7=23 Cách đây 9 tháng

  4x|x|-7= 23

  4x|x|   = 23+7

  4x|x|   = 30

     |x|   = 30/4

     |x|   = 7,5

  => x= 7,5 hoặc -7,5

  Vậy x= 7,5 hoặc -7,5

   

Điểm thưởng gần đây (10)

 • Lê Thị Thủy Tiên: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
 • Lê Thị Thủy Tiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Lê Thị Thủy Tiên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Lê Thị Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Lê Thị Thủy Tiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Lê Thị Thủy Tiên: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Lê Thị Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Lê Thị Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Lê Thị Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Lê Thị Thủy Tiên: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1