ON
YOMEDIA

Thiện Phạm Đức's Profile

Thiện Phạm Đức

Thiện Phạm Đức

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 2
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Thiện Phạm Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Thiện Phạm Đức: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 tuần
  • Thiện Phạm Đức: câu hỏi vi phạm -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Thiện Phạm Đức: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Thiện Phạm Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Thiện Phạm Đức: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1