ON
YOMEDIA

Nguyễn Gia Trinh's Profile

 Nguyễn Gia Trinh

Nguyễn Gia Trinh

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 4
Điểm 13
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Nguyễn Gia Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Gia Trinh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Gia Trinh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Gia Trinh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • Nguyễn Gia Trinh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1