ON
YOMEDIA

Nguyễn Sỹ Nam's Profile

Nguyễn Sỹ Nam

Nguyễn Sỹ Nam

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Nguyễn Sỹ Nam đã đặt câu hỏi: bài 21 vật lý 8 Cách đây 9 tháng

  Câu 1: Nhiệt năng của vật tăng khi: *

  A.Vật truyền nhiệt cho vật khác.

  B.Chuyển động của các phân tử tạo nên vật tăng.

  C.Chuyển động của vật nhanh lên.

  D.Vật thực hiện công lên vật khác.

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Nguyễn Sỹ Nam: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1