YOMEDIA

Thu An's Profile

Thu An

Thu An

01/01/1990

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 0
Điểm 7
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Thu An đã đặt câu hỏi: Sinh học 9 Cách đây 3 năm

    Một quần thể tự thụ phấn sau 3 thế hệ, tỷ lệ kiểu gen dị hợp ( Aa) trong quần thể là 1/8. Xác định tỉ lệ KG Aa ở thế hệ xuất phát. 

Không có Điểm thưởng gần đây

AANETWORK
 

 

ATNETWORK
ON