ON
YOMEDIA

phương phạm thu's Profile

phương phạm thu

phương phạm thu

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 88
Điểm 147
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (40)

  • phương phạm thu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • phương phạm thu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • phương phạm thu: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 8 tháng
  • phương phạm thu: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 9 tháng
  • phương phạm thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • phương phạm thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • phương phạm thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • phương phạm thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • phương phạm thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
  • phương phạm thu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng

 

1=>1