ON
YOMEDIA

Nguyễn Tiến Dũng's Profile

Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 28
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

Điểm thưởng gần đây (9)

  • Nguyễn Tiến Dũng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tuần
  • Nguyễn Tiến Dũng: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 tháng
  • Nguyễn Tiến Dũng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Tiến Dũng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Tiến Dũng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Tiến Dũng: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Tiến Dũng: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 18 Mol) (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Tiến Dũng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 4 tháng
  • Nguyễn Tiến Dũng: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng

 

1=>1