ON
YOMEDIA

brando jocardo's Profile

brando jocardo

brando jocardo

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 14
Điểm 67
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (16)

Điểm thưởng gần đây (15)

  • brando jocardo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • brando jocardo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • brando jocardo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • brando jocardo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • brando jocardo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • brando jocardo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • brando jocardo: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm bài 3 hàm số liên tục giải tích 11) (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • brando jocardo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • brando jocardo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • brando jocardo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng

 

1=>1